Browsing Category

Email Marketing

Email Marketing là công cụ thiết yếu cho doanh nghiệp kể từ khi có Internet. Giúp tiếp cận, quảng bá sản phẩm/dịch vụ thông qua email (thư điện tử) để mang về khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp