Xây Dựng Chiến Dịch SEO Cách Vươn Lên Top Google

1

Xây dựng chiến dịch SEO

Xây dựng được một chiến dịch SEO từ việc xây dựng kế hoạch, thời gian, ngân sách cũng như sử dụng các thủ thuật, phương pháp và kỹ thuật SEO. Giúp cho website có thứ hạng cao (lên top) trên trang kết quả trả về của công cụ tìm kiếm.

Chiến dịch SEO có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào việc xây dựng kế hoạch SEO và cách thực hiện kế hoạch SEO đó như thế nào? Hãy tìm hiểu qua các bước để xây dựng một chiến dịch SEO tối ưu nhất nhé.

I. Nghiên cứu từ khóa

nghien cuu tu khoa

a) Tìm hiểu từ khóa

Sử dụng Google Keyword Tool để khám phá từ khóa

Kiểm tra các từ khóa trên website của đối thủ

b) Phân tích từ khóa

Các từ khóa rộng « đuôi dài »

Tiêu chuẩn phân tích từ khóa

 • Lượng tìm kiếm
 • Sự phù hợp
 • Thứ hạng
 • Khả năng khó đạt thứ hạng cao của từ khóa

Nếu website của bạn đang có một từ khóa ở trên TOP Google hãy tối ưu để sao cho ít nhất 1 trang trên site của bạn được sử dụng từ khóa đó

II. Phân tích sự cạnh tranh với 10 đối thủ đang đứng TOP 10

phan tich doi thu canh tranh

a) Cách kiểm tra (sử dụng SEOquake)

Số trang đánh chỉ mục (Index)
Hãy tạo thêm nhiều trang có nội dung tối ưu.Có thể là những bài đăng trên diễn đàn, blog, bài báo, tài nguyên

Số lượng trang liên kết đến và chất lượng liên kết (LD)

Hãy học từ đối thủ và bắt chước những điểm hay họ làm

Tiêu đề liên kết 

 • Để các từ khóa trong tiêu đề liên kết
 • Cách kiểm tra :Sử dụng Open Site Explorer
 • Thực hiện chiến dịch xây dựng liên kết và lấy các liên kết có chuỗi biểu thị chứa nhiều từ khóa

PageRank(PR)

Pagerank càng cao  thì liên kết càng có chất lượng , điều này giúp các trang liên kết được đánh chỉ mục và xếp hạng cao

Tìm kiếm các liên kết , theo dõi phân bố PR. Gán thuộc tính no-follow cho liên kết trỏ tới trang không qua tâm (điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư )

Tuổi đời của site (Age)

Webarchive Age lâu năm và ổn định càng có uy tín và bài viết dễ được ưu tiên index và tăng hạng hơn

All ln Anchor

Tầm quan trọng: Kiểm tra các tiêu đề liên kết đến có được tối ưu cho các từ khóa
Tìm kiếm từ khóa bằng cách thủ công :” AllinAnchor:từ khóa “

All ln Title

 • Xem lại tiêu đề trang đã tối ưu đủ chưa
 • Kiểm tra : AlllnTitle:từ khóa

Nếu thứ hạng All ln Title cho từ khóa nhất định thấp hơn mức thứ hạng thông thường của bạn cho từ khóa đó, hãy tối ưu tiêu đề trang của bạn và thêm các từ khóa đó vào.

All ln Text

 • Xem nội dung trang cửa bạn đã được tối ưu đủ chưa
 • Tìm kiếm từ khóa 1 cách thủ công :AlllnText:từ khóa
 • Nếu thứ hạng AlllnText cho từ khóa nhất định thấp hơn thứ hạng thông thương của bạn cho từ khóa đó, hãy tối ưu nội dung trang và thêm từ khóa vào

Nội dung trùng lặp

Sử dụng Google Search Console, Yoast SEO để kiểm tra
Viết các tiêu đề, thẻ mô tả, meta keyword duy nhất cho các trang

Các vấn đề về kiến trúc website

Sử dụng SEO Browser để xem site theo cách thức công cụ tìm kiếm
Sử dụng +site:yousite.com”keyword” kiểm tra các vấn đề về cạnh tranh từ khóa trên site
Nếu bạn có nhiều trang cùng được tối ưu cho một từ khóa, hãy lấy một trang trong số đó ra và tạo liên kết tới trang này từ tất cả các trang khác, với từ khóa được đưa vào tiêu đề liên kết

Điểm số tối ưu hóa trong site

+Tham khảo 10 site đang đạt thứ hạng cao nhất .Hãy tìm ra các khuôn mẫu chung và sao chép
+Dùng IBP :-Internet Business Promoter (http://www.ibusinesspromoter.com)

b) Tạo ra báo cáo Top 10 Repost

Tổng hợp toàn bộ thông tin của các đối thủ theo thứ tự đánh giá từ TOP 1 đến TOP 10, đánh giá vị trí hiện tại của website

III. Tối ưu hóa Website (SEO OnPage)

A) Các thẻ tiêu đề (Title tag)

 • Mỗi trang web cần có tiêu đề riêng
 • Sử dụng công cụ : Sitliner (Hoặc bất kỳ công cụ nào hỗ trợ) để tìm ra các thẻ tiêu đề trùng lặp trên website
 • Sử dụng từ khóa ở tiêu đề trang
  VD: nếu từ khóa là “điều trị đau lung” thì tiêu đề trang nên là” Điều trị đau lung – Cách chữa trị “
 • Không để từ khóa xuất hiện nhiều lần trên tiêu đề. Sử dụng từ khóa 1 lần sau đó tìm biến thể của nó
 • Không nên đặt tiêu đề dài quá 66 kí tự, viết tiêu đề hấp dẫn để thu hút sự chú ý
 • Thẻ meta description cần hàm chứa thông điệp thúc giục hành động
 • Tiêu đề trang cần mô tả được nội dung trên trang

a) Các thẻ meta description

Đặt từ khóa trong thẻ này nhằm mục đich : thu hút sự truy cập
Không để thẻ meta description dài quá 160 kí tự
Sử dụng Google Search Console : để tìm ra các thẻ meta description trùng lặp trên website

b) Các thẻ meta keyword

Không đặt các từ khóa ăn tiền ở đây. Bởi đối thủ ngó tới để ăn cắp từ khóa
Đảm bảo các thẻ meta keyword lien quan tới nội dung trang

c) Nội dung thân trang

Thêm các từ khóa vào nội dung văn bản của trang
Không nên rải từ khóa khắp nơi trên trang vì nó có thể làm cho nội dung rối rắm và khó hiểu

d) Các thẻ H

Ưu tiên đặt từ khóa trong thẻ H

e) Địa chỉ Url

Mỗi trang nên có địa chỉ Url riêng.
Sử dụng Url chứa từ khóa.
Nếu bạn có nhiều nội dung hãy tổ chức nó theo thư mục.
Nếu muốn thay thế Url hãy sử dụng cơ chế chuyển hướng của HTML(mã 301).

f) Giải quyết các vấn đề Url theo chuẩn tắc

Bạn có thể truy cập site bằng cách nhập “site.com” và “www.site.com” google sẽ coi đây là 2 site khác nhau với nội dung hoàn toàn giống nhau và có thể gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động SEO (site ở đây là tên website của bạn)

Hãy tạo ra 1 file có tên gọi nếu website chưa có “ .htaccess “ chứa 3 dòng lệnh sau và đặt file ở thư mục gốc (root) của site:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.site\.com$
RewriteRule ( . *) http://www.site.com/$1 [R=301,L]

Cảnh báo :Trừ khi bạn biết mình đang làm gì bằng không hãy nhờ người khác làm hộ việc này . Mọi server đều được cấu hình khác nhau, vì thế cẩn thận kẻo site sẽ bị xáo trộn bởi file .htaccess.

g) Landingpage

Nếu được hãy tạo 1 landing page cho mỗi từ khóa chính
Tối ưu tiêu đề trang , thẻ meta description, thẻ meta kerword , nội dung thân trang, thẻ H, Url cho các landing page.

Tạo liên kết nội bộ (Internal Link) tới các landing page từ nhiều trang trong site.
Đặt các từ khóa trong tiêu đề liên kết
VD: Liên kết tới https://digimidu.com/digital-marketing/ mình tạo tiêu đề liên kết đề cập tới : Digital Marketing
Sử dụng IBP (http://www.ibusinesspromoter.com/) để so sánh các landing page với 10 trang hàng đầu, ứng với từ khóa của bạn. Thực hiện tất cả các điều chỉnh cần thiết tới khi đạt điểm IBP ở mức 85% hoặc cao hơn

B) Kiến trúc website và tính khả dụng

 • Đảm bảo site của bạn tương thích với SEO
 • Sử dụng tiêu đề liên kết có tính mô tả
 • Hình ảnh có thẻ Alt
 • Đảm bảo văn bản không nằm trong các hoạt cảnh Flash hay hình ảnh để công cụ tìm kiếm có thể đọc được
  Tránh dung Frame ( khung nội dung) trên trang
 • Sử dụng các thẻ DIV thay cho các bảng trong việc tạo bố cục
 • Đảm bảo nội dung được thu thập bởi công cụ tìm kiếm ( sử dụng SEO Browser và Google Webmaster Tools để kiểm tra các vấn đề khả năng thu thập (http://www.seobrowser.com/))
 • Tổ chức nội dung. Nếu bạn có 20 trang.Hãy vẽ bản đồ về tất cả các trang và mối liên kết giữa chúng. Nhóm nội dung lại để công cụ tìm kiếm dễ dàng hiể được site của bạn
 • Gửi PageRank tới những trang bạn muốn xếp hạng. Những trang không phù hợp thiết lập liên kết “no-follow” ( chính sách riêng tư, điều khoản sử dụng,đăng nhập, giỏ hang..)
 • Giữ mã nguồn gọn gàng. Loại bỏ các mã rác. Sử dụng mã Javascrip và CSS bên ngoài trang để giúp trang nhẹ hơn.
 • Chạy bộ kiểm tra tính hợp lệ HTML (http://validator.w3.org/) để giải quyết các vấn đề lớn lỗi HTML+Xử lý các liên kết chết bằng công cụ WC3 Link Checker (http://validator.w3.org/checklink/)
 • 1 Trang xử lý lỗi 404 error(lỗi không tìm thấy trang) và không chưa liên kết chết. Giup ngăn các chương trình dò tìm tự động(bot)của công cụ tìm kiếm dò lặp trên site
 • 1 file robots.txt nó không chặn các công cụ tìm kiếm thăm dò site. Hay cắm thăm dò trên các vùng mà bạn không muốn bị đánh chỉ mục (giỏ hang,quản trị viên)
 • Tạo HTML sitemap(bản đồ trang) và XML sitemap
 • Nhập địa chỉ dưới chân trang(footer) và chọn vị trí công ty trong google webmaster tools
 • Cài đặt google Analytics
 • Khắc phục các vấn đề chùng lặp nội dung
  Nội dung trung lặp bên ngoài : Cùng nội dung được đăng lên site của bạn và các site khác
  Nội dung trùng lặp bên trong (Kiểm tra các vấn đề sau)

  • Nội dung trùng lặp 1 phần – Đôi khi các trang không hoàn toàn trùng lặp mà có 1 chút nội dung riêng
  • Có phiên bản PDF cho các trang chưa ?
  • Có phiên bản danh cho máy in chưa?
  • Nếu bạn chưa xử lý được http://yousite.com tự động chuyển tới http://www.yousite.com thì hãy khắc phục ngay, làm cho nó tự động chuyển hướng
  • Các trang đã được thiết lập địa chỉ liên kết tuyện đối thay cho tương đối chưa ?
  • Các thẻ lặp :
   Đây là nội dung trùng lặp nguy hại nhất. Khi các tiêu đề mô tả trang như nhau trên site google sẽ không thích .
 • Thường xuyên kiểm tra các thẻ lặp và xử lý chúng ngay lập tức
 • Đảm bảo trang được đánh chỉ mục ( info:www.site)
 • Kiểm tra bộ nhớ đệm(cache)của google để đảm bảo trang được đánh chỉ mục gần đây(catch:www.site)

IV. Xây dựng nội dung (Content Marketing)

Theo tiêu chuẩn tối ưu cho website Cách Viết Content Tối Ưu Cho SEO

– Đừng nhồi nhét từ khóa
– Hãy cho miễn phí
– Đơn giản hóa vấn đề
– Đối thoại 2 chiều
Hãy hỏi để có được phản hồi và nhận xét
– Bảy kiểu nội dung đã được kiểm chứng

– Các cách
– Top 10
– Các trình diễn minh họa
– Các hướng dẫn từng bước
– Các case-stady
– Các bài phỏng vấn từ phí chuyên gia
– Các tin tức móc nối những sự kiện thời sự với những điều xảy ra trong lĩnh vực của bạn

V. Xây dựng liên kết (Build link)

A) Quy tắc khi xây dựng liên kết

Quy tắc 1 : Càng đông càng vui
Quy tắc 2 : Liên kết từ các site tin cậy sẽ có giá trị hơn

Một liên kết từ gov đáng giá hơn nhiều so với liên kết từ blog.
Hãy tìm kiếm các site có giá trị DA (Domain Authority – uy tín của domain ) từ 55 trở lên
Sử dụng công cụ : SEOMoz Tollbar để kiểm tra DA của site

Quy tắc 3 : Ý nghĩa của sự liên quan

Liên kết từ những trang có thông tin tương đồng sẽ có giá trị hơn

Quy tắc 4 : Ý nghĩa của việc liên kết đến trang

Tạo nhiều liên kết trỏ tới trang bạn muốn xếp hạng

Quy tắc 5 : Tiêu đề liên kết là tất cả

Liên kết chưa từ khóa cần xếp hạng

Quy tắc 6 : Ý nghĩa của ngữ cảnh

Hãy quan tâm đến vị trí đặt liên kết trên trang
Liên kết đặt ở đầu trang đáng giá hơn 1 liên kết nhỏ xíu đặt dưới trang

Quy tắc 7 : Tính các liên kết bên trong

Tạo các liên kết có từ khóa đi kèm
Sử dụng công cụ Xenu’s Link Sleuth : để kiểm tra các liên kết nội bộ bị chết

Quy tắc 8: Không phải mọi liên kết đều sống mãi

Sử dụng Atrophy Diagnosis Đánh giá xem các kiên kết sẽ tồn tại được bao lâu

Quy tắc 9 : Giup các liên kết trông tự nhiên

Quy tắc 10 : Nhận thức về liên kết no-follow

Đây là các liên kết không được tính, thường là từ các MXH, nhưng vẫn có giá trị trong đánh giá của google khi phát triển backlink tự nhiên, vì tự nhiên thì không có cái gì là tuyệt đối 100%

Đọc thêm bài viết Backlink có chất lượng, Dofollow hay Nofollow để hiểu thêm

B) Ba cách để có được liên kết

 • Tự giành được : Hãy tạo ra nội dung tốt và có chất lượng
 • Xây dựng : Thêm liên kết đến diễn đàn , blog, danh bạ của bạn
 • Đề nghị : Liên hệ với người quản trị Blog đề nghị liên kết website

C) Chiêu thức xây dựng liên kết

Hãy lấy chúng từ các đối thủ hàng đầu và tìm hiểu cách để xây dựng được các site link ở đó

Sử dụng công cụ : SEOMoz Link Intersect Tool tìm ra những site đang liên kết tới 5 site được xếp hạng đầu tiên trên google cho từ khóa của bạn (bản trả phí)
Cách để lấy liên kết từ các site này

 – Site là blog : đề nghị gửi bài viết dưới vai trò tài khoản khác
– Site là diễn đàn : đăng ký tài khoản và viết bài
– Site là Resources/Links (Tài nguyên liên kết) hãy cố gắng để được đưa vào đó
– Nếu site là danh bạ hoặc các site cho phép được liệt kê trên đó hãy gửi liên kết lên

Hãy sử dụng cái cớ liên lạc với người quản trị website. Khi họ phản hồi, hãy đề nghị cung cấp nội dung cho họ . Nếu họ không có các liên kết chết hãy đưa ra góp ý bổ sung giúp site họ tốt hơn
Sử dụng CRM (Customer Relationship Management – quản lý quan hệ khách hang ) để theo dấu họ

Liên kết từ các site thứ hạng đầu

Tìm ra các site đứng đầu cho những từ khóa nhất định và cố gắng để có liên kết từ những site này

D) Marketing bài viêt nâng cao

Liên hệ gửi bài viết cho các trang chuyên ngành VD: EzineArticles
Theo dõi một đoạn riêng của mỗi bài viết thong qua công cụ Google Alert (http://www.google.com/alerts)
Mục tiêu : luôn kiểm soát được tiêu đề liên kết trên các bài viết

E) Viết Blog với vai trò khác hàng

Thực hiện tìm kiếm trên google cho từ khóa của blog
Kiểm tra 50 kết quả đầu tiên và tìm các blog có lượng đọc giả / người theo dõi lớn ( kiểm tra comment )
Đăng kí trên blog và thường xuyên đưa ra các comment
Khi họ đã biết đến bạn , hãy gửi cho các blogger này email và lời chúc mừng trên blog của họ
Hãy tìm nhiều cách giúp các blogger này
Khi bạn đã có mối quan hệ với các blogger này , hãy giới thiệu ý tưởng tuyệt vời của bạn cho một bài viết và hỏi họ có thích đăng nó không.Nếu họ đọc mà không đăng thì hãy tỏ rõ cho blogger biết bạn không phật ý về điều đó
Sau khi bài viết đầu tiên được đăng hãy đề nghị bạn bè đọc và đưa ra phản hồi , càng nhiều phản hồi họ càng vui
Đến lúc này hãy tiến một bước cam kết xa hơn (2 bài viết mỗi tháng hay 1 bài viết tuần )
+Nguồn bloger tuyệt vời : http://www.myblogguest.com/

F) Xây dựng liên kết thông qua truy vấn của công cụ tìm kiếm

Sử dụng các công cụ tìm kiếm và gửi yêu cầu về website của bạn

G) Công cụ

Công cụ Ontolo Tool : Sử dụng công cụ này để nhận danh sách bổ sung các site liên kết.
Công cụ Similarweb : Kiểm tra liên kết của đối thủ và phân loại kết quả theo độ uy tín của trang.
Công cụ SEOMoz, Ahref, SEMrush Tool : những bộ công cụ hỗ trợ SEO tốt nhất hiện nay

Các đối tác kinh doanh 
Đề nghị các nhà cung ứng , đối tác kinh doanh, bạn bè và những người bạn quen biết tạo liên kết đến site của bạn

Các sự kiện và hoạt động từ thiện ( thuộc về PR)
Tạo 1 sự kiện từ thiện và đảm bảo các blogger biết đến chúng và viết về những sự kiện này

Các giải thưởng
Đưa ra giải thưởng và tặng cho những người thắng cuộc huy hiệu để họ đưa lên site ( nó sẽ liên kết đến site của bạn , sử dụng kĩ thuật CSS nhằm tận dụng toàn diện thế mạnh của tiêu đề liên kết )

Phát biểu cảm nhận (Testimonial )
Hãy viết phát biểu cảm nhận ( cảm ơn , chi ân ) khi bạn mua thứ gì tên mạng – miễn họ cho phép đặt liên kết tới site của bạn

Quyên góp và tài trợ
+Thực hiện quyên góp và đề nghị họ đưa site của bạn vào trang liệt kê danh sách những đơn vị hỗ trợ . Hãy trở thành nhà tài trợ và đề nghị họ liên kết tới site của bạn

Nhận thêm nhiều liên kết từ các site liên kết đến trước đây
Giữ một danh sách tất cả các site liên kết đến site của bạn trong quá khứ và gửi them nội dung để họ tiếp tục duy trì mối quan hệ với bạn

Phân phối nội dung
Khi có bài viết mới hãy đăng lên các diễn đàn , trang mạng xã hội . Thêm cả thông điêp thúc giục hành động để mời mọi người đăng lại những bài viết đó lên site của họ và liên kết ngược trở lại site của bạn

Đưa ra các comment trên blog

Comment các bài viết trên các Blog và để lại liên kết về website nếu họ cho phép

Các cuộc thi và huy hiệu
Tổ chức các cuộc thi “đặc biệt” để thu hút mọi người nói về site của bạn .Tặng huy hiệu cho những người chiến thắng để họ có thể đặt chúng lên site của mình và liên kết ngược trở lại site của bạn

Liên kết với bài này
Đưa ra thông điệp thúc giục hành động này trên site của bạn . Cung cấp cho mọi người mã HTML của bất cứ thành phần nào họ muốn liên kết tới , để họ dễ dàng liên kết tới site của bạn
Bằng cách đề nghị “ Liên kết bài viết này “ sẽ có nhiều người hành động ngay

Tạo phiên bản cập nhật của tài nguyên cũ

Tìm các liên kết chết và thay thế bằng liên kết của bạn
Liên hệ với người quản trị website và cho họ biết về các liên kết chết này . Gợi ý cho họ đặt site của bạn thế chỗ đó
+Tìm kiếm liên kết chết và chạy công cụ kiểm tra liên kết chết
+Lấy danh sách các site ở trang 5-20 của google. Chạy chúng trên Open site explorer .Nhấn vào Top Pages và tìm lỗi 404 errors. Tìm các site liên kết đến trang này và khiến chúng liên kết tới site của bạn , thay vì liên kết chết

Phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực của bạn hay đơn giản là trò chuyện về họ
Đánh vào cái tôi của các chuyện gia . Các chuyên gia có xu hướng liên kế nhiều hơn bài viết về họ

VI. Phân tích bằng công cụ google Analytics

Nội dung sẽ được cập nhật sau

VII. Nghiên cứu thị trường nội dung

Nghiên cứu các diễn đàn trực tuyến . Tìm ra những chủ đề mọi người bàn tán nhiều . Hãy sắp xếp theo số lượng lượt xem để tìm ra những cuộc trao đổi nào có nhiều phản hồi và lượt xem

Hãy hỏi đọc giả xem họ quan tâm về chủ đề gì

Nội dung còn tiếp tục được cập nhật…

You might also like
 1. Nguyễn Hải says

  Rất hay ạ, Mong sớm hoàn thiện chương 6 và 7

Leave A Reply

Your email address will not be published.